Kvarteren i Sandbyhov är inspirerade av trädgårdsstaden och har sammanhållen, men varierad bebyggelse med mycket grönska.

 

  • Uppdragsgivare: Åhlin & Ekeroth
  • Omfattning: Två flerfamiljshus med sex trappuppgångar och 111 lägenheter.
  • Tidpunkt för vårt uppdrag: 2021-2022