Finspångs Vårdcentrum

I juni 2015 beslutade Region Östergötland att bygga ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång. Byggnaden kommer att ha plats för läkarmottagning, laboratorium, barnavårdcentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmottagning, specialistsköterskemottagning, slutenvårdsrehabilitering, utredningsenhet, hemsjukvård och närvårdsavdelning.

  • Uppdragsgivare: NCC
  • Byggherre: Region Östergötland
  • Omfattning: Byggnaden omfattar cirka 17 000 kvm på totalt fem våningar
  • Start: 2017
  • Klart: Årsskiftet 2020-2021