Inre hamnen kommer att byggas ut etappvis och rymma omkring 3 000 bostäder när allt är färdigbyggt.

I maj 2019 påbörjades markarbetet i första etappen. Bygget av parker, gator, kajer och kanaler.

  • Uppdragsgivare: NCC
  • Omfattning: Mark, kanaler, kajlinje, sättingskontroller, hus och parker
  • Tidpunkt för vårt uppdrag: 2019-2024