Kopparhusen i Norrköping

I ett samarbete mellan Klövern och Hyresbostäder skapas ett modernt stadskvarter vid Norrköpings Industrilandskap, mellan Kungsgatan och Södra Grytsgatan. Kvarteret ska göra en mer sammanhängande område i samverkan med LIU, Visualiseringscenter och Norrköpings Science Park. Här skapas student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och caféer.

Vårt uppdrag…

  • Uppdragsgivare: SEFAB
  • Byggherre: Klövern
  • Omfattning: Totalt omfattar projektet cirka 15 000 kvm byggrätt samt garage och sammanlagt cirka 110 student- och forskarbostäder.
  • Start: 2016
  • Klart: 2021