Kvarteret Rotflyet i Rambodal, Norrköping

Hyresbostäder har byggt s k SABO Kombohus Plus, koncepthus med god standard i kvarteret Rotflyet, bredvid gymnastiksalen på Rambodalsskolan.

Vårt uppdrag…

  • Uppdragsgivare: NCC
  • Byggherre: Hyresbostäder
  • Omfattning: 2 hus, 56 hyresrätter, 2-4 rok 52-98 kvm
  • Start: 2016
  • Inflyttning: februari 2018