Lekpark, torg och kringliggande gata i Norrköping

Projektet omfattar anläggning av en park med lekutrustning samt renovering och byggnation av ett torg och intilliggande gata. Den specialbeställda lekutrustningen föreställer miniatyrer av 3 kända byggnader i Norrköping: Värmekyrkan, Holmentornet och Strykjärnet. Runt miniatyrbyggnaderna gjuts fast gummiasfalt som fallskydd. Torget och Tunnbindaregatan kommer att stensättas med smågatsten.

  • Uppdragsgivare: Green Landscaping
  • Byggherre: Norrköpings kommun
  • Start: April 2018
  • Byggtid: Oktober 2018