Nodhuset

Uppdraget omfattar byggnation av en fastighet med tio våningar, där de tre första kommer att inrymma vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral, apotek med mera. Ovanpå vårdinrättningarna kommer 42 hyreslägenheter att byggas, två till fyra rum och kök, i sju våningar.

  • Uppdragsgivare: NCC
  • Tidpunkt för vårt uppdrag: 2020