Öhmanskajen i Norrköping

Öhmansterminalen är en intermodal terminal med flexibla och goda lagringsutrymmen ute och i magasin. Hantering av främst skogs-, pappers-, energi-, spannmåls- och stålprodukter samt projektlaster.

??? http://www.norrkopingshamn.se/pressrum/view/utbyggt-magasin-nu-i-bruk

Vårt uppdrag…

  • Uppdragsgivare: IBAB, Ivarsson Bygg AB
  • Byggherre: Norrköping hamn
  • Omfattning:
  • Start:
  • Klart: