Geodetisk mätning handlar om att mäta in eller sätta ut punkter, linjer och detaljer med hög noggrannhet i förhållande till ett referenssystem, dvs ett stomnät med befästa utgångspunkter, eller GPS mätning. Ofta handlar det om exakthet mindre än ett par millimeter och ibland gäller centimeterprecision då GPS är ett utmärkt verktyg.


Geodetisk mätning. Exakt på millimetern!

När du behöver hjälp med noggrann mätning, från grov utsättning till specialmätning med millimeterprecision, välkommen till Mätpartner i Östergötland! Vi erbjuder all slags geodetisk mätning i framför allt Norrköping och Linköping med omnejd. Vi har både instrumenten, beräkningsverktygen, metoderna och kompetensen för avancerad byggmätning, projekteringsmätning, grundvattenmätning, volymberäkning samt industri- och specialmätning. Våra tjänster omfattar även husutsättning för privatpersoner. Att lösa olika typer av mätningsproblem är vår vardag och vi ger oss inte förrän du som beställare är nöjd.

VÅR VISION:
Vi vill erbjuda all typ av geodetisk mätning effektivt till nöjda kunder!

Norrköping

 

Mätpartner i Östergötland AB
Adress – Exportgatan 20, 602 28 Norrköping.
Telefon – 011 10 11 55
Mejl – info@maetpartner.se


Linköping

Mätpartner i Östergötland AB
Adress – Teknikringen 8D, 583 30 Linköping.
Telefon – 011 10 11 55
Mejl – info@maetpartner.se