• Uppdragsgivare: SEFAB
  • Omfattning: Till- och ombyggnation av  Norrköpings Krematorium
  • Tidpunkt för vårt uppdrag: 2020-2021