• Uppdragsgivare: SEFAB
  • Omfattning: Nybyggnation av flerbostadshus med 72 lägenheter för trygghetsbostadsändamål
  • Tidpunkt för vårt uppdrag: 2022-2023