US Tinnerbäcken, tredje etappen av Framtidens US, Linköping

Den tredje etappen av Framtidens US omfattar ett helt nytt hus för psykiatri, beroendevård, habilitering, utbildning och forskning. Byggnationerna pågår fram till 2024 och sker i två etapper. När det står klart kommer det att vara en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader.

  • Uppdragsgivare: Strängbetong
  • Byggherre: Region Östergötland
  • Yta: Cirka 24 000 kvadratmeter nybyggnation. Byggnaden delas upp i lägre och högre delar med upp till åtta våningar över marken.
  • Byggtid: 2018-2019