Tillbyggnad av ICA Smedby i Norrköping

ICA Smedby har gjort en ordentlig om- och tillbyggnad. Projekteringen påbörjades vintern 2017-2018 och byggandet pågår från v32 2018 till våren 2019.

Utbyggnaden ökar butiksytan med 70% och ger också möjlighet att göra butiken luftigare och mer inbjudande. I den nya delen är takhöjden sju meter.

  • Uppdragsgivare: Byggtec
  • Byggherre: Handlarparet på ICA Smedby
  • Omfattning: Utökning från  780 kvm till 1 244 kvm.
  • Start: v 32 2018
  • Nyöppning: 20 mars 2019