Lalandiaprojektet i Motala

Motala kommun förbereder för det danska företaget Lalandia A/S semesterkoncept med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter i Varamon.

Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark. I dessa ska förutsättningarna för etableringen klargöras. Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs de i kommunfullmäktige. Aktuell status i projektet kan du läsa här.

  • Uppdragsgivare: Ramböll
  • Tidpunkt för vårt uppdrag: 2018