Nybygge i stadsdelen Hageby i Norrköping

Rikshem bygger nytt och vidareutvecklar stadsdelen Hageby i Norrköping. Det är faktiskt första gången på 50 år som det byggs nytt i stadsdelen. De byggs på en tidigare parkeringsplats utmed Hagebygatan, längs med spårvagnen och bredvid Mirum Galleria. Det är två punkthus i åtta våningar och två lamellhus i tre våningar.

Vårt uppdrag…

  • Uppdragsgivare: NCC
  • Byggherre: Rikshem
  • Omfattning: Fyra nya bostadshus, 132 lägenheter, 1-3 rum och kök.
  • Start: Hösten 2017
  • Inflyttning: Från mars 2019