TRP Bråvalla

Svevias uppdrag omfattar nybyggnation av trafikplats, rondell vid Finspångsvägen, anslutande vägar, väg för gång- och cykeltrafik, bulleråtgärder samt belysning. Vårat uppdrag var att stötta upp med både inmätning och utsättning samt mängreglering av projekt för Svevias räkning. Arbetet infatta bl.a. en borrning under E4 för nya VA-ledningar, 4 Cirkulationsplatser och 6km kantsten.

  • Uppdragsgivare: Svevia
  • Tidpunkt för vårt uppdrag: 2019

Se film som Norrköpings Tidningar har publicerat i artikel 18 december 2020: ”Premiär idag: Har du testkört nya vägsträckan?”