2017. Gamla Yllefabriken i Norrköping.

Mitt i Norrköping omvandlas den gamla Yllefabriken till bostadsrätter, hyresrätter och verksamhetslokaler. Hela fastigheten och bostäderna präglas av Yllefabrikens arv och historia.

Vårt uppdrag bestod i att….

  • Uppdragsgivare: SEFAB
  • Ägare: Gamlebro AB
  • Fastighetens byggår: 1905-1944
  • Omfattning: ca 160 lägenheter, hyresrätter och bostadsrätter, 30-135 kvm
  • Start: 2016/2017
  • Inflyttning: 2019