Byggmätning

Kopparhusen, SEFAB

Kopparhusen i Norrköping I ett samarbete mellan Klövern och Hyresbostäder skapas ett modernt stadskvarter vid Norrköpings Industrilandskap, mellan Kungsgatan och Södra Grytsgatan. Kvarteret ska göra en mer sammanhängande område i samverkan med LIU, Visualiseringscenter och Norrköpings Science Park. Här skapas student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och caféer. Vårt uppdrag... Uppdragsgivare: SEFAB Byggherre: Klövern Omfattning: Totalt [...]

Trygghetsboende i Kneippen, Norrköping

Kneippen, Erlandsson Bygg

Trygghetsboende i Kneippen, Norrköping Norrköpings första trygghetsboende. Ett Trygghetsboende är ett koncept för den som är 65+ och som söker det där lilla extra i form av trygghet, service och social samvaro. Vårt uppdrag bestod i att…. Uppdragsgivare: Erlandsson Bygg Byggherre: Hyresbostäder Omfattning: 43 lägenheter, 1 - 3 rok, 40 - 119 kvm Start: 2017 [...]

Mätning vid bygget av parkeringshus under Nya Torget, Norrköping

Nya Torget, SEFAB

Parkeringshus under Nya Torget i Norrköping SEFAB fick uppdraget att bygga två parkeringshus åt Norrköping Parkering AB. Dessa är belägna under Nya Torget i Norrköping. Vårt uppdrag bestod i att…. Uppdragsgivare: SEFAB Byggherre: Norrköping Parkering AB Omfattning: 2 parkeringshus med totalt 180 p-platser helt under mark. Start: 2016 Klart: Augusti 2017

Mätning vid kv Automaten, Linköping

Kv Automaten, NCC

Kv Automaten i Övre Vasastaden, Linköping Ur arkitektens beskrivning: "Kv Automaten ligger vid Steningeplatsen som kommer att bli en viktig plats i det framtida Linköping. Planerna på ett flyttat resecentrum och tillhörande förändringar i trafikföringen gör platsen till en ny entré till innerstaden. Detaljplanen betonar detta genom en platsbildning och högre byggnadshöjd. Det tillhörande gestaltningsprogrammet [...]

Kvarnbacken, SKANSKA

Kvarnbacken i Norrköping. Kvarnbacken består av tre kvarter, A, B och C, fördelade på elva hus – sju punkthus och fyra lamellhus. Kvarteren ligger i närheten av Motala ström, universitetet och Louis De Geer konsert och kongress. Tillsammans knyter de samman området vid S:t Persgatan med Industrilandskapet till en komplett stadsdel i cityläge. Vårt uppdrag [...]

Vimanshäll i Linköping

Vimanshäll, NCC

Nya bostäder i Vimanshäll, Linköping Vimanshäll ligger i sydöstra Linköping, drygt en kilometer från stadskärnan. Bebyggelsen här är blandad och består av både flerbostadshus och småhus. De äldsta villorna är byggda på 1920-talet och utbyggnaden fortsatte fram till 1970-talet. Vårt uppdrag… Uppdragsgivare: NCC Byggherre: ? Omfattning: Start: 2016 Inflyttning: ?

Mätning vid Tombolan, Linköping

Kvarteret Tombolan, Skanska

Kvarteret Tombolan vid Folkets Park, Linköping I anrika Folkets Park i Linköping bygger HSB Östergötland områdets fjärde bostadsrättsförening. Vårt uppdrag… Uppdragsgivare: Skanska Byggherre: HSB Östergötland Omfattning: Tre punkthus, 5 våningar, 78 lägenheter, 2-5 rum och kök, 52-119 kvm Start: 2016 Inflyttning: 2018

Projektering i Svärtinge Skogsbacke

Svärtinge Skogsbacke, NCC

Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Norrköpings kommun utvecklar Svärtinge Skogsbacke som gränsar till befintlig bebyggelse i läge utmed sjön Glan. Området är kuperat och består av skogsmark. Här finns plats för villatomter i det sjönära och barnvänliga området. Området ligger i Ryssnäs, i en sluttning ner mot sjön, vilket gör att tomterna har sjöutsikt. Vårt uppdrag… Uppdragsgivare: [...]

Till toppen