Anläggningsmätning

Bråvalla TRP, SVEVIA

TRP Bråvalla Svevias uppdrag omfattar nybyggnation av trafikplats, rondell vid Finspångsvägen, anslutande vägar, väg för gång- och cykeltrafik, bulleråtgärder samt belysning. Vårat uppdrag var att stötta upp med både inmätning och utsättning samt mängreglering av projekt för Svevias räkning. Arbetet infatta bl.a. en borrning under E4 för nya VA-ledningar, 4 Cirkulationsplatser och 6km kantsten. Uppdragsgivare: [...]

Mätpartner utförde geodetisk mätning på kvarteret Stinsen i Norrköping på uppdrag av NCC.

Stinsen, NCC

Kvarteret Stinsen i Norrköping Kärnhem bygger tillsammans med NCC bostadsrättsföreningen Stinsen mitt i centrum, ett kvarter som för tankarna till engelska townhouses. Kvarteret ligger mittemot Resecentrum i Norrköping och kommer att bestå av fem hussektioner Uppdragsgivare: NCC Byggherre: Kärnhem Omfattning: 5 hussektioner, lägenheterna 1-6 rok om 29-149 kvm, några med två eller tre plan. Start: [...]

Visionsbild över Finspångs Vårdcentrum

Finspångs Vårdcentrum, NCC

Finspångs Vårdcentrum I juni 2015 beslutade Region Östergötland att bygga ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång. Byggnaden kommer att ha plats för läkarmottagning, laboratorium, barnavårdcentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmottagning, specialistsköterskemottagning, slutenvårdsrehabilitering, utredningsenhet, hemsjukvård och närvårdsavdelning. Uppdragsgivare: NCC Byggherre: Region Östergötland Omfattning: Byggnaden omfattar cirka 17 000 kvm på totalt fem våningar Start: 2017 Klart: Årsskiftet [...]

Mjölnarparken, Green Landscaping

Lekpark, torg och kringliggande gata i Norrköping Projektet omfattar anläggning av en park med lekutrustning samt renovering och byggnation av ett torg och intilliggande gata. Den specialbeställda lekutrustningen föreställer miniatyrer av 3 kända byggnader i Norrköping: Värmekyrkan, Holmentornet och Strykjärnet. Runt miniatyrbyggnaderna gjuts fast gummiasfalt som fallskydd. Torget och Tunnbindaregatan kommer att stensättas med smågatsten. Uppdragsgivare: [...]

Yllefabriken, SEFAB

2017. Gamla Yllefabriken i Norrköping. Mitt i Norrköping omvandlas den gamla Yllefabriken till bostadsrätter, hyresrätter och verksamhetslokaler. Hela fastigheten och bostäderna präglas av Yllefabrikens arv och historia. Vårt uppdrag bestod i att…. Uppdragsgivare: SEFAB Ägare: Gamlebro AB Fastighetens byggår: 1905-1944 Omfattning: ca 160 lägenheter, hyresrätter och bostadsrätter, 30-135 kvm Start: 2016/2017 Inflyttning: 2019

Kvarteret Dörren, NCC

Nybygge i stadsdelen Hageby i Norrköping Rikshem bygger nytt och vidareutvecklar stadsdelen Hageby i Norrköping. Det är faktiskt första gången på 50 år som det byggs nytt i stadsdelen. De byggs på en tidigare parkeringsplats utmed Hagebygatan, längs med spårvagnen och bredvid Mirum Galleria. Det är två punkthus i åtta våningar och två lamellhus i [...]

Kopparhusen, SEFAB

Kopparhusen i Norrköping I ett samarbete mellan Klövern och Hyresbostäder skapas ett modernt stadskvarter vid Norrköpings Industrilandskap, mellan Kungsgatan och Södra Grytsgatan. Kvarteret ska göra en mer sammanhängande område i samverkan med LIU, Visualiseringscenter och Norrköpings Science Park. Här skapas student- och forskarbostäder, kontor, restauranger och caféer. Vårt uppdrag... Uppdragsgivare: SEFAB Byggherre: Klövern Omfattning: Totalt [...]

Öhmanskajen i Norrköping

Öhmanskajen, IBAB

Öhmanskajen i Norrköping Öhmansterminalen är en intermodal terminal med flexibla och goda lagringsutrymmen ute och i magasin. Hantering av främst skogs-, pappers-, energi-, spannmåls- och stålprodukter samt projektlaster. ??? http://www.norrkopingshamn.se/pressrum/view/utbyggt-magasin-nu-i-bruk Vårt uppdrag… Uppdragsgivare: IBAB, Ivarsson Bygg AB Byggherre: Norrköping hamn Omfattning: Start: Klart:

Projektering i Svärtinge Skogsbacke

Svärtinge Skogsbacke, NCC

Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Norrköpings kommun utvecklar Svärtinge Skogsbacke som gränsar till befintlig bebyggelse i läge utmed sjön Glan. Området är kuperat och består av skogsmark. Här finns plats för villatomter i det sjönära och barnvänliga området. Området ligger i Ryssnäs, i en sluttning ner mot sjön, vilket gör att tomterna har sjöutsikt. Vårt uppdrag… Uppdragsgivare: [...]

Till toppen