Volymberäkning

Bråvalla TRP, SVEVIA

TRP Bråvalla Svevias uppdrag omfattar nybyggnation av trafikplats, rondell vid Finspångsvägen, anslutande vägar, väg för gång- och cykeltrafik, bulleråtgärder samt belysning. Vårat uppdrag var att stötta upp med både inmätning och utsättning samt mängreglering av projekt för Svevias räkning. Arbetet infatta bl.a. en borrning under E4 för nya VA-ledningar, 4 Cirkulationsplatser och 6km kantsten. Uppdragsgivare: [...]

Lalandiaområdet i Motala

Lalandia, Ramböll

Lalandiaprojektet i Motala Motala kommun förbereder för det danska företaget Lalandia A/S semesterkoncept med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter i Varamon. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark. I dessa ska förutsättningarna för etableringen klargöras. Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs de i kommunfullmäktige. Aktuell [...]

Mätning vid bygget av parkeringshus under Nya Torget, Norrköping

Nya Torget, SEFAB

Parkeringshus under Nya Torget i Norrköping SEFAB fick uppdraget att bygga två parkeringshus åt Norrköping Parkering AB. Dessa är belägna under Nya Torget i Norrköping. Vårt uppdrag bestod i att…. Uppdragsgivare: SEFAB Byggherre: Norrköping Parkering AB Omfattning: 2 parkeringshus med totalt 180 p-platser helt under mark. Start: 2016 Klart: Augusti 2017

Grunden för Katscha i Norrköping

Katscha, IBAB

Katscha i Norrköpings Industrilandskap "Katscha är en unik fastighet som tar tillvara vattnets rörelsemönster och speglingar. Fastighetens form och placering återställer den 400 år gamla ursprungliga strukturen i Industrilandskapet. Fastigheten är unik och likaså är varje lägenhet i denna byggnad unik i sin utformning. Byggnadens höga fönster mot Strykjärnet speglar Strykjärnets resningar och ger en [...]

Till toppen