Volymberäkning

Lalandiaområdet i Motala

Lalandia, Ramböll

Lalandiaprojektet i Motala Motala kommun förbereder för det danska företaget Lalandia A/S semesterkoncept med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter i Varamon. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark. I dessa ska förutsättningarna för etableringen klargöras. Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs de i kommunfullmäktige. Aktuell [...]

Mätning vid bygget av parkeringshus under Nya Torget, Norrköping

Nya Torget, SEFAB

Parkeringshus under Nya Torget i Norrköping SEFAB fick uppdraget att bygga två parkeringshus åt Norrköping Parkering AB. Dessa är belägna under Nya Torget i Norrköping. Vårt uppdrag bestod i att…. Uppdragsgivare: SEFAB Byggherre: Norrköping Parkering AB Omfattning: 2 parkeringshus med totalt 180 p-platser helt under mark. Start: 2016 Klart: Augusti 2017

Grunden för Katscha i Norrköping

Katscha, IBAB

Katscha i Norrköpings Industrilandskap "Katscha är en unik fastighet som tar tillvara vattnets rörelsemönster och speglingar. Fastighetens form och placering återställer den 400 år gamla ursprungliga strukturen i Industrilandskapet. Fastigheten är unik och likaså är varje lägenhet i denna byggnad unik i sin utformning. Byggnadens höga fönster mot Strykjärnet speglar Strykjärnets resningar och ger en [...]