Arbetsledning

Bråvalla TRP, SVEVIA

TRP Bråvalla Svevias uppdrag omfattar nybyggnation av trafikplats, rondell vid Finspångsvägen, anslutande vägar, väg för gång- och cykeltrafik, bulleråtgärder samt belysning. Vårat uppdrag var att stötta upp med både inmätning och utsättning samt mängreglering av projekt för Svevias räkning. Arbetet infatta bl.a. en borrning under E4 för nya VA-ledningar, 4 Cirkulationsplatser och 6km kantsten. Uppdragsgivare: [...]

Visionsbild över Finspångs Vårdcentrum

Finspångs Vårdcentrum, NCC

Finspångs Vårdcentrum I juni 2015 beslutade Region Östergötland att bygga ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång. Byggnaden kommer att ha plats för läkarmottagning, laboratorium, barnavårdcentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmottagning, specialistsköterskemottagning, slutenvårdsrehabilitering, utredningsenhet, hemsjukvård och närvårdsavdelning. Uppdragsgivare: NCC Byggherre: Region Östergötland Omfattning: Byggnaden omfattar cirka 17 000 kvm på totalt fem våningar Start: 2017 Klart: Årsskiftet [...]

Brf Spelmannen, Skanska

2018. HSB brf Spelmannen i Linköping Brf Spelmannen är HSBs sista bostadsrättsförening i Folkets Park i Linköping. Huset byggs med två vinklar som skapar en ombonad innegård som mjukt övergår i omgivningens naturmark och en kommunal park i öster. Vårt uppdrag bestod i att…. Uppdragsgivare: HSB Byggherre: Skanska Omfattning: 5 våningar, 63 lägenheter, 1 - [...]

Kvarnbacken, SKANSKA

Kvarnbacken i Norrköping. Kvarnbacken består av tre kvarter, A, B och C, fördelade på elva hus – sju punkthus och fyra lamellhus. Kvarteren ligger i närheten av Motala ström, universitetet och Louis De Geer konsert och kongress. Tillsammans knyter de samman området vid S:t Persgatan med Industrilandskapet till en komplett stadsdel i cityläge. Vårt uppdrag [...]

Till toppen