Portfolio

Mätning vid Tinnerbäcksbadet.

Tinnerbäcksbadet, Skanska

Tinnerbäcksbadet i Linköping Skanska bygger en ny 50 meters utomhusbassäng åt Linköpings kommun och där vi har uppdraget att sköta mätning. Bassängen ersätter den gamla på samma plats. Nybygget innefattar en 50 meters inomhusbassäng, som kan delas av med en hiss- och sänkbar vägg och bli till en 25 meters bassäng. Dessutom byggs även en [...]

Lalandiaområdet i Motala

Lalandia, Ramböll

Lalandiaprojektet i Motala Motala kommun förbereder för det danska företaget Lalandia A/S semesterkoncept med semesterhus, ett stort inomhusvattenland samt andra sport- och nöjesaktiviteter i Varamon. Totalt omfattas 282 500 kvadratmeter mark. I dessa ska förutsättningarna för etableringen klargöras. Arbetet med detaljplanerna pågick under hela 2018 och den 10 december 2018 antogs de i kommunfullmäktige. Aktuell [...]

US Tinnerbäcken, Strängbetong

US Tinnerbäcken, tredje etappen av Framtidens US, Linköping Den tredje etappen av Framtidens US omfattar ett helt nytt hus för psykiatri, beroendevård, habilitering, utbildning och forskning. Byggnationerna pågår fram till 2024 och sker i två etapper. När det står klart kommer det att vara en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader. Uppdragsgivare: Strängbetong Byggherre: Region Östergötland Yta: [...]

Mätpartner utförde geodetisk mätning på kvarteret Stinsen i Norrköping på uppdrag av NCC.

Stinsen, NCC

Kvarteret Stinsen i Norrköping Kärnhem bygger tillsammans med NCC bostadsrättsföreningen Stinsen mitt i centrum, ett kvarter som för tankarna till engelska townhouses. Kvarteret ligger mittemot Resecentrum i Norrköping och kommer att bestå av fem hussektioner Uppdragsgivare: NCC Byggherre: Kärnhem Omfattning: 5 hussektioner, lägenheterna 1-6 rok om 29-149 kvm, några med två eller tre plan. Start: [...]

Visionsbild över Finspångs Vårdcentrum

Finspångs Vårdcentrum, NCC

Finspångs Vårdcentrum I juni 2015 beslutade Region Östergötland att bygga ett nytt vårdcentrum i centrala Finspång. Byggnaden kommer att ha plats för läkarmottagning, laboratorium, barnavårdcentral, barnmorskemottagning, barn- och ungdomsmottagning, specialistsköterskemottagning, slutenvårdsrehabilitering, utredningsenhet, hemsjukvård och närvårdsavdelning. Uppdragsgivare: NCC Byggherre: Region Östergötland Omfattning: Byggnaden omfattar cirka 17 000 kvm på totalt fem våningar Start: 2017 Klart: Årsskiftet [...]

Mjölnarparken, Green Landscaping

Lekpark, torg och kringliggande gata i Norrköping Projektet omfattar anläggning av en park med lekutrustning samt renovering och byggnation av ett torg och intilliggande gata. Den specialbeställda lekutrustningen föreställer miniatyrer av 3 kända byggnader i Norrköping: Värmekyrkan, Holmentornet och Strykjärnet. Runt miniatyrbyggnaderna gjuts fast gummiasfalt som fallskydd. Torget och Tunnbindaregatan kommer att stensättas med smågatsten. Uppdragsgivare: [...]

Tillbyggnad ICA Smedby

ICA Supermarket Smedby, Byggtec

Tillbyggnad av ICA Smedby i Norrköping ICA Smedby har gjort en ordentlig om- och tillbyggnad. Projekteringen påbörjades vintern 2017-2018 och byggandet pågår från v32 2018 till våren 2019. Utbyggnaden ökar butiksytan med 70% och ger också möjlighet att göra butiken luftigare och mer inbjudande. I den nya delen är takhöjden sju meter. Uppdragsgivare: Byggtec Byggherre: [...]

Mätning vid kvarteret Rotflyet i Rambodal, Norrköping

Kv Rotflyet, NCC

Kvarteret Rotflyet i Rambodal, Norrköping Hyresbostäder har byggt s k SABO Kombohus Plus, koncepthus med god standard i kvarteret Rotflyet, bredvid gymnastiksalen på Rambodalsskolan. Vårt uppdrag… Uppdragsgivare: NCC Byggherre: Hyresbostäder Omfattning: 2 hus, 56 hyresrätter, 2-4 rok 52-98 kvm Start: 2016 Inflyttning: februari 2018

Yllefabriken, SEFAB

2017. Gamla Yllefabriken i Norrköping. Mitt i Norrköping omvandlas den gamla Yllefabriken till bostadsrätter, hyresrätter och verksamhetslokaler. Hela fastigheten och bostäderna präglas av Yllefabrikens arv och historia. Vårt uppdrag bestod i att…. Uppdragsgivare: SEFAB Ägare: Gamlebro AB Fastighetens byggår: 1905-1944 Omfattning: ca 160 lägenheter, hyresrätter och bostadsrätter, 30-135 kvm Start: 2016/2017 Inflyttning: 2019